ERASMO SHALLKYTTON

O POETA É O SENHOR DE TODAS AS EXALTAÇÕES HUMANAS

Textos


Ang salamangka sa gugmaAkong gibati nga ang inyong mga kamot
Nga lanog sa akong nawong
Uban sa hangin nga gikan sa
Dali, dali, moabut sa sa kapunawpunawan
Sila pagpamalandong sa imong mga mata.

Ang musika makapukaw sa atong mga luna
Ang imong matahum nga buhok, sayaw, sayaw
Sa matag musika kompas
Uban sa kaanyag ug sa salamangka: kini labaw pa nga gugma
Nagsayaw, pagsayaw sa atong kalipay.

Ang mga suga sa pagtabok sa atong mga mata
Ang mosulong nga kasundalohan sa akong ug sa imong panghunahuna
Sa labing maanindot nga hubad sa gugma
Kita mobati sa magic paghikap sa niini nga song
Kanako ug kanimo - sa kanunay mahimo nga usa ka konstelasyon.

Sayaw sa hingpit, mao ang labaw nga gugma
Ang natawo ingon sa adlaw sa tanan nga pagsubang sa adlaw
Ug kita magpuyo sa niini nga dili makita nga enerhiya
Ang makapadani nga ingon sa lig-on nga ingon sa mga balod sa dagat
Ikaw ug ako- kita Mao ang lamang nga paagi.

 
ERASMO SHALLKYTTON
Enviado por ERASMO SHALLKYTTON em 10/04/2015
Copyright © 2015. Todos os direitos reservados.
Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.


Comentários

Site do Escritor criado por Recanto das Letras